Eğlence Komedi Mizah Html Kodları Sinema Film Herşey Sadece Bu Adreste WwW.MatraxKomix.Tr.GG
  Atatürk İle İlgili Html Kodlar
 
Flashla Hazırlanmıs Atatürkün Hayatı :

Kod:
<script language="JavaScript" src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></script>  <!-- addition by Akcaabat-Acisu.Com and cn.fSZ DevTeam -->
<table width="500" height="500" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fef7f8" align="center">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <table width="500" height="500" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td valign="top" class="content" style="border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(170, 170, 170) rgb(170, 170, 170); border-width: 2px 1px; margin-bottom: 5px; font-size: 12px; background-color: rgb(254, 247, 248);"><!-- okulbahcesi anfang    --><iframe width="100%" scrolling="yes" height="500" frameborder="0" src="http://www.meb.gov.tr/belirligunler/ataturk/ata.html" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="3"></iframe><!-- okulbahcesi ende    --></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<center> </center>
Kücük Boyutta Atatürk Slaytı :

Kod:
<a target="_blank" href="http://www.htmlmekani.tr.gg" _fcksavedurl="http://www.htmlmekani.tr.gg"><img class="" alt="" src="http://img229.imageshack.us/img229/7002/ragbeytfy6eu3.gif" _fcksavedurl="http://img229.imageshack.us/img229/7002/ragbeytfy6eu3.gif" /></a></body></html>


Atatürk Banneri :

Kod:
<a href="http://net-tr.tr.gg/"><img src="http://resimupload.org/files/516hzg95279jdle14nja.jpg" border="0" alt="Net-TR" /></a>
Atatürk İntrosu :

Kod:
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<link rel="File-List" href="index_dosyalar/filelist.xml">
<title>[GÖRSEL]ANASAYFA</title>
<!--[if !mso]>
<style>
v:*         { behavior: url(#default#VML) }
o:*         { behavior: url(#default#VML) }
.shape       { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->

<body bgcolor="#000000">
<div align="center">
   <center>
       <table border="20" width="791" height="674" id="AutoNumber1" cellpadding="20" cellspacing="20" bgcolor="#000000" bordercolor="#000000">
         <tr>
             <td width="791" height="674" colspan="3" rowspan="3" bgcolor="#000000" bordercolor="#000000"><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; line-height: 1.3em"><b>                                      <a href="http://www.sitenizinadresi.com"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t161"
 coordsize="21600,21600" o:spt="161" adj="4050" path="m,c7200( at )0,14400( at )0,21600,m,21600c7200( at )1,14400( at )1,21600,21600e">
 <v:formulas>
  <v:f eqn="prod #0 4 3"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 @0"/>
  <v:f eqn="val #0"/>
  <v:f eqn="sum 21600 0 #0"/>
 </v:formulas>
 <v:path textpathok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="10800,@2;0,10800;10800,@3;21600,10800"
  o:connectangles="270,180,90,0"/>
 <v:textpath on="t" fitshape="t" xscale="t"/>
 <v:handles>
  <v:h position="center,#0" yrange="0,8100"/>
 </v:handles>
 <o:lock v:ext="edit" text="t" shapetype="t"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t161" alt="SİTEYE GİRİŞ İÇİN RESME TIKLAYIN"
 style='width:475.5pt;height:60pt' adj="5665" fillcolor="#930" strokecolor="#930">
 <v:shadow color="#868686"/>
 <v:textpath style='font-family:"Impact";v-text-kern:t' trim="t" fitpath="t"
  xscale="f" string="SİTEYE GİRİŞ İÇİN RESME TIKLAYIN"/>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><img border=0 width=636 height=67
src="index_dosyalar/image001.gif" alt="SİTEYE GİRİŞ İÇİN RESME TIKLAYIN"
v:shapes="_x0000_s1026"><![endif]><img height="781" alt src="http://img46.imageshack.us/img46/9761/turkiyembenimxc7.png" width="934" border="0"></a></b></span></td>
         </tr>
       </table></center>
</div>
</body>
Küçük Bır Kutucukda Cumhuriyet Bandı Ve Atatürk :

Kod:
<script type="text/javascript" src="http://dosya.iyisay.com/k2.js"></script>


Sitene Nutuk :

Kod:
<iframe name="frame_ismi" src="http://www.ataturk.com/nutuk/buynutuk/index.htm" width="670" height="1900" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>


Genclıge Hıtabe :

Kod:
<html>
<head>
<title>Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi</title>
****** name="description" content="Gençliğe Hitabe">
****** name="keywords" content="genclige hitabe">
****** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
****** http-equiv="Content-Language" content="tr">
</head>

<body style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;" marginheight="0" marginwidth="0" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0">

<center>
<br><br>
<font face=Verdana style="font-size: 11px" color="#2d2d2d">
<table width="500" align="center" style="font-family:Times New Roman; font-size:18px"><tr><td colspan="2" align="left">
<p><strong>Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi</strong></p>
<p><strong>Ey Türk Gençliği!</strong></p>
<p>Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.</p>
<p>Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.</p>
<p>Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!</p>
</td></tr>
<tr><td width="310" align="left">&nbsp;</td>
<td width="190" align="left">
<br><br><p><i>Mustafa Kemal Atatürk<br> 20 Ekim 1927</i></p>
<p><img src="ata_imza.gif" width="133" height="49"></p>
</td></tr>
</table>
<br><br>
</center>

</body>
</html>
Kod:
<iframe width="100%" scrolling="yes" height="800" frameborder="0" src="http://www.meb.gov.tr/belirligunler/ataturk/ata.html" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="3"></iframe>
Mehmetcik Bandı Html Kodu :

Kod:
<a target="_blank" href="http://htmlmekani.tr.gg/Sitenize-Mehmet%E7ik-Slayt%26%23305%3B.htm" _fcksavedurl="http://htmlmekani.tr.gg/Sitenize-Mehmet%E7ik-Slayt%26%23305%3B.htm"><img class="" alt="" src="http://img168.imageshack.us/img168/10/htmlmekanimehmetcikjy1.gif" _fcksavedurl="http://img168.imageshack.us/img168/10/htmlmekanimehmetcikjy1.gif" /></a></body></html>


Önizleme :---------------------------

Atatürk Slaytı Kodu :


Kod:
<a target="_blank" href="http://www.htmlmekani.tr.gg" _fcksavedurl="http://www.htmlmekani.tr.gg"><img class="" alt="" src="http://img229.imageshack.us/img229/7002/ragbeytfy6eu3.gif" _fcksavedurl="http://img229.imageshack.us/img229/7002/ragbeytfy6eu3.gif" /></a></body></html>


Önizleme:

ÖnizlemeKodu :

Kod:
<a href="http://net-tr.tr.gg/"><img src="http://resimupload.org/files/516hzg95279jdle14nja.jpg" border="0" alt="Net-TR" /></a>


Not: Kodu Kendınıze Göre Degisdirebılırsınız..
_________________saat
PHP- Kodu:
<center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="270" height="270">
                <param name="movie" value="http://www.simliresim.com/simli_resim/saat/s40.swf">
                <param name="quality" value="high">
                <embed src="http://www.simliresim.com/simli_resim/saat/s40.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="270" height="270"></embed></object></center>
ATATÜRK 10. YIL NUTKU
PHP- Kodu:
<table bgcolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&autoPlay=no&theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/3d1d8bfe-32f5-45c6-b443-efe6f93f807d&theName=10_Yil_Nutku&thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed></td></tr><tr><td><table cellpadding="2" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; padding-left:2px; color:#FFFFFF; text-decoration:none ; ; font-size:10px; font-weight:bold"><tr><td><a style="color:#FFFFFF; text-decoration:none " href="http://www.esnips.com/CreateWidgetAction.ns?type=0&objectid=3d1d8bfe-32f5-45c6-b443-efe6f93f807d">     Get this widget </a></td><td style="font-size:7px; font-weight:normal;">|</td><td align="center"><a align="center" style="color:#FFFFFF; text-decoration:none " href="http://www.esnips.com/doc/3d1d8bfe-32f5-45c6-b443-efe6f93f807d/10_Yil_Nutku/?widget=flash_player_esnips_blue">     Track details  </a></td><td style="font-size:7px; font-weight:normal;">|</td><td><a align="center"
ATATÜRK GIF
PHP- Kodu:
<img border="0" src="" src="http://images-003.cdn.piczo.com/p4/img/i201816130_48238_4.gif">">
ATATURK GIF
PHP- Kodu:
<img border="0" src="http://images-003.cdn.piczo.com/p4/img/i201824151_49210_4.gif">
MUSTAFA KEMAL ATATURKUN HAYATI
PHP- Kodu:
<center>
<p><strong><b><font face="monotype corsiva" color="#FFCC66" size="5">MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK (1881 - 1938)</font></b></strong></p>
</center>


<SCRIPT language=JavaScript>
    <!-- Start of scroller script
    var scrollCounter = 0;
    var scrollText    = "www.sosyaldersleri.com    ";
    var scrollDelay   = 70;
    var i = 0;

    while (i ++ < 140)
        scrollText = " " + scrollText;

    function Scroller()
    {
        window.status = scrollText.substring(scrollCounter++,
          scrollText.length);
        if (scrollCounter == scrollText.length)
            scrollCounter = 0;
        setTimeout("Scroller()", scrollDelay);
    }

    Scroller();
    // End of scroller script -->
Sitene Nutuk Kodu

<iframe name="frame_ismi" src="http://www.ataturk.com/nutuk/buynutuk/index.htm" width="670" height="1900" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>

Sitene Gençliğe Hitabe Kodu

<html>
<head>
<title>Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi</title>
<meta name="description" content="Gençliğe Hitabe">
<meta name="keywords" content="genclige hitabe">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
</head>

<body style="font-family: Verdana; font-size: 8pt;" marginheight="0" marginwidth="0" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0">

<center>
<br><br>
<font face=Verdana style="font-size: 11px" color="#2d2d2d">
<table width="500" align="center" style="font-family:Times New Roman; font-size:18px"><tr><td colspan="2" align="left">
<p><strong>Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi</strong></p>
<p><strong>Ey Türk Gençliği!</strong></p>
<p>Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.</p>
<p>Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.</p>
<p>Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!</p>
</td></tr>
<tr><td width="310" align="left">&nbsp;</td>
<td width="190" align="left">
<br><br><p><i>Mustafa Kemal Atatürk<br> 20 Ekim 1927</i></p>
<p><img src="ata_imza.gif" width="133" height="49"></p>
</td></tr>
</table>
<br><br>
</center>

</body>
</html>

Sitene Atamızın Gif Şeklinde Değişen Resmi Kodu

<img src="http://img229.imageshack.us/img229/7002/ragbeytfy6eu3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>

Sitene Atatürk Gifi Kodu

<br><IMG alt="" src="https://img.webme.com/pic/h/htmlkodcular/benigormek.gif"><br>

Sitene İstiklal Marşımız Kodu

<b>İSTİKLAL MARŞI</b><br><br> <marquee width="145" height="155" direction="up" scrolldelay="150">Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;<br>Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.<br>O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;<br>O benimdir, o benim milletimindir ancak.<br><br>Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!<br>Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?<br>Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...<br>Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!<br><br>Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.<br>Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!<br>Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.<br>Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.<br><br>Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,<br>Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.<br>Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,<br>'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?<br><br>Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.<br>Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.<br>Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...<br>Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.<br><br>Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:<br>Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.<br>Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:<br>Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.<br><br>Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?<br>Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!<br>Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,<br>Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.<br><br>Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:<br>Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.<br>Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,<br>Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.<br><br>O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,<br>Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,<br>Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;<br>O zaman yükselerek arşa değer belki başım.<br><br>Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!<br>Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.<br>Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:<br>Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;<br>Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!<br><br><b>Mehmet Akif Ersoy</b><br></marquee></font> <br> <br> <center>

Sitene Atatürk Resimleri ve Hayatı Kodu

<tr>
<td colspan = "2" valign = "top">
<div class = "msgtext"><img src='http://img120.imageshack.us/img120/7531/01st3.jpg' /><br />
<br />
Yıl: 1928.Türkiye Cumhuriyeti henüz 5 yaşında.Dünyaya meydan okuyan lider.Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni saygın bir devlet olarak kabul ettirmesinin haklı gururunu yaşıyor o anda.Çünkü bu masadakiler O'nun ve Türkiye'nin gücü karşısında saygı duymaktan başka birşey yapamayan dünya liderleri.Bu masada.Yani Atatürk'ün masasında o anda tam 32 kral ve 62 cumhurbaşkanı var.<br />
<br />
<br />
<img src='http://img242.imageshack.us/img242/9703/02at1.jpg' /><br />
<br />
Düşmana diz çöktüren lider.''Milletin Efendisidir&quot; dediği köylülerle birlikte memleket meselelerini konuşuyor.Onlardan biri gibi.Onların yanıbaşında.Bir taşın üstünde dikkatle dinliyor onları.Ve bir milleti uyandıran lider, o milletle birlikte yürüyor atiye<br />
<br />
<br />
<img src='http://img242.imageshack.us/img242/9727/03ad6.jpg' /><br />
<br />
1930'un Kasımında çekilmiş bu o an.Sivas'ta bir genç bir sorununu paylaşıyor Ata'sıyla.Bir dilekçe yazmış ''O bizim liderimiz.Bir çözüm bulur'' diyerek hemen yanına koşmuş.Ve işte o lider.Milletin.Halkın lideri.Çok önemsiyor bu genci.Dilekçesini inceliyor ve yakından ilgileniyor.<br />
<br />
<img src='http://img365.imageshack.us/img365/1002/04tl8.jpg' /><br />
<br />
O sadece bir asker.Bir devlet adamı değildi.O her anlamda bir öğretmendi.Matematik.Geometri.Tarih bilgisiyle yeni nesli Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne yetiştirdi.İzmir Atatürk Lisesi'nde bir Şubat 1931'de öğrencilerle matematik dersindeydi.Kendine güvenen.Kendinden emin duruşuyla tam bir başöğretmendi.<br />
<br />
<img src='http://img365.imageshack.us/img365/5641/05kb7.jpg' /><br />
<br />
1929'un 15 Eylül günüydü.Mustafa Kemal ve arkadaşları Yalova'daydı.Atatürk yolda gördüğü 9 yaşlarındaki bir çocuğa yolu sordu.İşte o çocuk Sığırtmaç Mustafa'ydı.Birgün sonra Mustafa'yı tekrar buldu ve himayesine aldı.Okuttu.Her iki Mustafa takım elbiseleriyle 15 haziran 1930'da sohbet ederken böyle yansıdı o an'a<br />
<br />
<img src='http://img300.imageshack.us/img300/2734/06gy9.jpg' /><br />
<br />
Manevi çocuklarından biri de Afet İnan'dı Atatürk'ün.Ekim 1925’te izmir’e geldiği günlerde bir ilkokulda karşılaşmıştı Afet Hanım'la.Afet İnan'ın isteği, öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmekti.Atatürk de O'nu İsviçre'ye gönderdi.Bu fotoğraf da 27 Ağustos 1934'te İzmir Vapuru'nda çekilmiş.Modern.Çağdaş Türkiye'nin lideri Afet Hanım'la dans ederken<br />
<br />
<img src='http://img382.imageshack.us/img382/5422/07oh7.jpg' /><br />
<br />
Her zaman çağdaş.Her zaman şık ve karizmatikti. Ama o hep bizden biriydi.Samimiydi.Cumhuriyet'in 10'uncu yılı kutlamaları için sunulan sayfalar dolusu sloğanı okumuş ve birinin altını çizmişti. ''Bunu beğendim'' demişti.O slogan şöyleydi: ''Atatürk, içimizden biri.''İşte içimizden biri Atatürk o anda Kızılcahamam'da yere bağdaş kurmuş dinleniyordu.<br />
<br />
<img src='http://img365.imageshack.us/img365/2995/08gc1.jpg' /><br />
Cumhuriyeti kuran.Devrimleri yapan ve Türk halkının yönünü çağdaş dünyaya çeviren Atatürk sık sık yurt gezileri yapardı.İşte o gezilerden birinde çekilmiş bu o an.Türk kadınına hak ettiği çağdaş değerini kazandıran Atatürk'ün çevresi yine o çağdaş türk kadınlarıyla çevrelenmiş.<br />
<br />
<img src='http://img382.imageshack.us/img382/9093/09hd9.jpg' /><br />
<br />
Ölümünden önceki yıllardı.Hastaydı.Ama durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyordu.Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği yeri yeterli bulmuyor.Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak istiyordu.Yorgundu.Ama biliyordu.Bu işte yorulmak yoktu.Zira O'nun yolundan devam edecek bir nesil düşlüyordu.Siyah-beyaz bir ülkeyi.Karanlıklar içindeki bir ulusu işte böyle renkli bir hale getirmişti.Yola devam etmek gerekirdi</div>

Atatürk Hakkında Herşey

<html>
<head>
<title>Atatürkiye > İçindekiler</title>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1254">
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-9">
<link rel="stylesheet" href="ata.css" type="text/css">
<SCRIPT language=JavaScript src="menu.js"></SCRIPT>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" background="art.jpg">
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td rowspan=2> <img src=sol1.jpg width="84" height="34"></td>
<td colspan=4><img src=pix.gif width=1 height=13></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=2> <img src=sol5.jpg width="54" height="198"></td>
<td><img src=ust1.jpg width="277" height="21"></td>
<td><img src=ust2.jpg width="275" height="21"></td>
<td rowspan=2> <img src=sag1.jpg width="78" height="198"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src=sol2.jpg border=0 width="84" height="177"></td>
<td colspan=2 rowspan=2 background="ifart.jpg"><table width="552" height="374" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="ifart.jpg">
<tr>
<td colspan="3" valign="top" align="center"><img src="pix.gif" width="1" height="11"><br>
<script language=JavaScript>sagtusmenusu();</script>
<script language=JavaScript src="ata.js"></script>
<img src="icindekiler.jpg" width="175" height="30" alt="Atatürkiye Site İçeriği..."></td>
</tr>
<tr>
<td width="276" valign="top" align="center"><img src="pix.gif" width="1" height="3"><br>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<td valign="top" class="ata3"><b>Önsöz</b>......................................................................<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
<a href="hayati.html"><b>Hayatı</b>.......................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="hayati/kronoloji.html">Kronolojik Sırayla Hayatı....................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<a href="fotograflari.html"><b>Fotoğrafları</b>.............................................................</a><br>
&nbsp; <a href="fotograflari/genc001.html">Gençliği..................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="fotograflari/savas001.html">Savaş Yılları...........................................................</a><br>
&nbsp; <a href="fotograflari/cum001.html">Cumhuriyet Dönemi.............................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
<a href="anilari.html"><b>Anıları</b>.....................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="karlsbad.html">Karlsbad Günlüğü................................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
<a href="nutuklari.html"><b>Nutukları</b>................................................................</a><br>
&nbsp; Meclis Açış Konuşmaları....................................<br>
&nbsp; <a href="nutuklari/onuncuyil.html">10. Yıl Nutku..........................................................</a><br>
&nbsp; <a href="nutuklari/hitabe.html">Gençliğe Hitabe.....................................................</a><br>
&nbsp; <a href="nutuklari/istanbul.html">İstanbul Nutku......................................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<a href="ardindan.html"><b>Ardından Söylenenler / Yazılanlar</b>....................</a><br>
&nbsp; <a href="dunyalider.html">Dünya Liderlerinin Söyledikleri..........................</a><br>
&nbsp; <a href="dunyabasin.html">Dünya Basınının Yazdıkları.................................</a><br>
</td>
<td valign="top" width="21" class="no" align="left">
<p><img src="pix.gif" width="1" height="1"><br>
01<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
02<br>
03<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
04<br>
05<br>
06<br>
07<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
08<br>
09<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
15<br>
16<br>
17</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="6" valign="top"><img src="cizgi.jpg" width="4" height="326"></td>
<td width="276" valign="top" align="center"><img src="pix.gif" width="1" height="3"><br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr> 
<td valign="top" width="13"></td>
<td valign="top" class="ata3">
<p> <a href="mektuplari.html"><b>Mektupları</b>.............................................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
<a href="devrimler.html"><b>Devrimleri</b>..............................................................</a><br>
&nbsp; <a href="devrimler.html">Siyasal Devrimler.................................................</a><br>
&nbsp; <a href="devrimler.html">Toplumsal Devrimler...........................................</a><br>
&nbsp; <a href="devrimler.html">Hukuk Devrimi.....................................................</a><br>
&nbsp; <a href="devrimler.html">Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler............</a><br>
&nbsp; <a href="devrimler.html">Ekonomik Devrimler............................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<a href="ilkeleri.html"><b>İlkeleri</b>...................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/devrimcilik.html">Devrimcilik............................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/cumhuriyetcilik.html">Cumhuriyetçilik....................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/laiklik.html">Laiklik....................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/halkcilik.html">Halkçılık.................................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/devletcilik.html">Devletçilik.............................................................</a><br>
&nbsp; <a href="ilkeleri/milliyetcilik.html">Milliyetçilik...........................................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<a href="tesekkur/tesekkur.html"><b>Teşekkür</b>...............................................................</a><br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<a href="kaynakca.html"><b>Kaynakça</b>................................................................<br></a>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
<b>Ziyaretçi Defteri</b>...................................................
</p>
</td>
<td valign="top" width="15" class="no" align="right">
<p><img src="pix.gif" width="1" height="12"><img src="pix.gif" width="1" height="16">18<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
19<br>
20<br>
21<br>
22<br>
23<br>
24<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
25<br>
26<br>
27<br>
28<br>
29<br>
30<br>
31<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="3"><br>
32<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
33<br>
<img src="pix.gif" width="1" height="4"><br>
34</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td> <img src=sol3.jpg width="84" height="197"></td>
<td rowspan=2><img src=sol6.jpg width="54" height="242"></td>
<td rowspan=2> <img src=sag2.jpg width="78" height="242"></td>
</tr>
<tr>
<td><img src=sol4.jpg width="84" height="45"></td>
<td> <img src=alt1.jpg width="277" height="45"></td>
<td><img src=alt2.jpg width="275" height="45"></td>
</tr>
</table>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width="768">
<tr>
<td width="60"></td>
<td colspan=4 align=center class="altlink">
<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" align="center" colspan="3">
<form method="get" name="frmSiteSearch" action="site_search.asp">
<input type="hidden" name="mode" value="allwords">
<input class=Textbox type="TEXT" name="search" maxlength="50" size="30">
&nbsp;
<input class="sbttn" type="submit" value=" Atatürkiye'de Ara " name="submit">
</form>
</td>
</tr>
</table>
[ <a href="index2.html">İçindekiler</a> | <a href="hayati/kronoloji.html">Hayatı</a>
| <a href="fotograflari.html">Fotoğrafları</a> | <a href="anilari.html">Anıları</a>
| <a href="nutuklari.html">Nutukları</a> | <a href="ardindan.html">Ardından
Söylenenler</a> | <a href="mektuplari.html">Mektupları</a>
| <a href="devrimler.html">Devrimleri</a> | <a href="ilkeleri.html">İlkeleri</a>
]<br>
[ <a href="tesekkur/tesekkur.html">Teşekkür</a> | <a href="kaynakca.html">Kaynakça</a> 
| <a href="iletisim.html"> İletişim</a> | <font color="#666666">Ziyaretçi
Defteri</font> | <a href="arama.html">Site İçi Arama</a> |
<a href="text/index.html" target="_blank">Metin Sürümü</a> ]<br>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"> <br>
<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr bgcolor="#5E4624">
<td colspan="2"><img src="pix.gif" width="12" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td nowrap class="altbilgi" valign="top"><img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
&nbsp;&nbsp;<b>Özgün Tasarım ve Araştırma:</b> <a href="iletisim.html">Rasim 
TEMUR</a>&nbsp;&nbsp;<br>
<b>&nbsp;&nbsp;İsim Hakkı ve Barındırma:</b> <span class="altbilgi"><a href="mailto:cenk.keylan@bubitel.com">CENK KEYLAN</a> - <a href="http://www.bubitel.com.tr">Bubitel Telekom</a></span></td>
<td class="altbilgi" align="right" valign="top"><img src="pix.gif" width="1" height="5"><br>
© 1999-2007 Ataturkiye.com&nbsp;&nbsp;<br>
</td>
</tr>
</table>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</body>


</html>Küçük Atatürk Gifi

<a href=''><img src='http://www.loadtr.com/b-250528-atatürk.gif' border='0' alt='Atatürk'></a>


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 

  Bugün 3 ziyaretçi (92 klik) kişi burdaydı! ADRESONLİNE

ADRES


Music web tracker

Google

http://www.matraxkomix.tr.gg

Bu sayfada dakika saniye misafirim oldunuz .....

 


 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=